Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in om een goede school te zijn. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is dat u als bestuur en school laat zien:

  • wat uw school zelf aan kwaliteitseisen stelt (eigen aspecten van kwaliteit)
  • hoe u wilt voldoen aan de basiskwaliteit.

De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen.

Als bestuurder wilt u  met uw scholen een bepaalde doelen en resultaten behalen. Hiervoor stelt u een strategisch beleidsplan op, zodat u uw scholen hierop kunt sturen.

Onsbeleidsplan helpt u dit op een gestructureerde manier te doen en werkt naadloos samen met Mijnschoolplan, waarin scholen hun schoolplan maken.