De Inspectie voor het onderwijs stelt op haar site het volgende:

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur. In het toezicht maken we onderscheid tussen de basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de eigen ambities van scholen en besturen (ofwel de eigen aspecten van kwaliteit).”

Het maken van strategische beleidsplannen, waarin u als bestuurder de kaders vastlegt is daarom belangrijker dan ooit. Door het helder formuleren van de plannen van het bestuur, kunt u beter afstemmen met de directeuren van de scholen binnen uw stichting of vereniging. Met Onsbeleidsplan zet u de lijnen uit waarmee de scholen verder gaan in Mijnschoolplan. De systemen sluiten naadloos op elkaar aan, zodat er geen dubbel werk wordt gedaan.
U kunt teksten schrijven in Onsbeleidsplan en deze transporteren naar MijnSchoolplan van de scholen binnen uw stichting of vereniging.

Scholen kunnen een zelfevaluatie uitvoeren op basis van het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de scholen kunnen worden opgenomen in een totaaloverzicht.

Onsbeleidsplan heeft 5 modules:

Werkbladen

De werkbladen zijn bedoeld om samen met het bestuur en/of de directies van de scholen na te denken over de inhoud van het strategisch beleidsplan en de aandachtspunten.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is gebaseerd op het toezichtkader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Het management van de organisatie scoort de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en Financiën; de directies van de scholen scoren het gehele kader. Dit geeft een totaaloverzicht over de scholen in relatie tot de inspectie-eisen. Onvoldoende indicatoren worden automatisch opgenomen in het strategisch beleidsplan. Het zelfevaluatierapport kan apart worden geprint en gebruikt bij een bestuursgesprek met de inspectie.

Beleidsplan

Het beleidsplan zelf bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 • Inleiding
 • Beschrijving organisatie
 • Trends en ontwikkelingen
 • Sterkte/zwakte-analyse
 • De missie van de organisatie
 • De domeinen worden nader onderverdeeld:
  • Onderwijs
  • Personeel
  • Identiteit
  • Profilering en marketing
  • Financiën en beheer
  • Gebouwen en huisvesting
  • Organisatie
  • Kwaliteitszorg
  • Samenwerken met de ouders en de omgeving
  • Privacy

Alle hoofdstukken (en de domeinen) zijn voorzien van korte voorbeeldteksten. Deze teksten kunnen worden gebruikt om vorm te geven aan het eigen plan. Ieder hoofdstuk wordt afgerond met (a) aandachtspunten voor het bestuur en (b) aandachtspunten voor de scholen. In ieder hoofdstuk kunnen bijlagen worden opgenomen. Ieder hoofdstuk krijgt ongeveer 1 pagina. En dat geldt ook voor de domeinen. Het beleidsplan wordt dus compact: circa 15 pagina’s.

Verzamellijst aandachtspunten (voor het bestuur en de scholen apart)

De aandachtspunten voor het bestuur en de scholen worden opgenomen in  groslijsten. In de groslijst worden de aandachtspunten toegekend aan een jaar(plan). Op basis van de aandachtspunten voor de scholen, wordt duidelijk welke school welk actiepunt oppakt, zodat het bestuur vrij eenvoudig kan zien welke school wat doet, en waar ‘gemeenschappelijke punten’ zichtbaar zijn.

Jaarplan en jaarverslag

De aandachtspunten voor het bestuur worden gekoppeld aan een jaarplan. In het jaarplan worden de aandachtspunten verder uitgewerkt. Aan het eind van het jaar (cursusjaar of kalenderjaar) kan het bestuur een jaarverslag schrijven.